Uit de laatste viering

Startviering 1 september 2019

Bij de startviering werd de volgende tekst gebruikt door de programmacommissie als toelichting:

Toen Claartje Kruijff, rituelenbegeleider, buitenkerkelijk pastor en voorganger in de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam, in 2017 werd verkozen tot Theoloog des Vaderlands stelde zij een interreligieuze gespreksgroep samen van theologen uit de christelijke, joodse en islamitische traditie. Samen dacht zij een jaar lang na over het eeuwenoude gebed Onze Vader. In de maanden mei en juni van 2018 verscheen er in Trouw elke week een artikel over een regel van het Onze Vader. Telkens gingen twee van de denkers met elkaar in gesprek over een tekstregel uit het gebed.

De andere denkers waren;

Lody van de Kamp (69), joods, rabbijn en auteur van diverse boeken.

Arjan Broers (48), katholiek, theoloog en schrijver, gastprediker in de Dominicuskerk in Amsterdam

Inger van Nes (32), protestants, psycholoog en theoloog, was onder meer betrokken bij de Vluchtkerk in Amsterdam.

Marije Hage (35), protestants, predikant in de Protestantse gemeente Weesp/Driemond

Enis Odaci (42), islamitisch, islamdeskundige, spreker en schrijver, onder andere eindredacteur bij intercultureel platform Nieuw Wij

Van de gesprekken uit Trouw is een compilatie gemaakt in het boekje Slowfood, broodnodige gesprekken over het Onze Vader. De titel verwijst naar het langzame proces. De denkers schreven elkaar brieven, waardoor ze niet snel en puntig op elkaar hoefden te reageren, maar de tijd konden nemen om met elkaar diepgang en concentratie te zoeken. Daarna interviewden ze elkaar.

De denkers wilden zich oefenen in het voeren van levensbeschouwelijke gesprekken en ze probeerden elkaar te ontmoeten als mensen en als dragers van hun verschillende tradities. Ze spraken af geen dogmatische taal te gebruiken. Ze probeerden woorden en ingangen te vinden om op een oprechte en kwetsbare manier te delen wat hen bezighield. Vanuit hun eigen levens, vanuit hun hart, in gesprek met elkaar en de samenleving waar zij deel vanuit maakten. Ze wilden samen een andere ruimte, een tegenruimte, zoeken in een samenleving waarin een eenzijdig focus ligt op autonomie en de macht van het individu, op presteren, nut, genieten en succes. Ze noemden deze ruimte de ‘heilige ruimte’.

Ze oefenden het gesprek aan de hand van regels uit het Onze Vader, een eeuwenoud en wereldwijd bekend gebed, dat alle vele generaties lang gebruikt wordt als oriëntatiepunt voor wat belangrijk is. In de woorden van Claartje de Kruijff; dit gebed herbergt grote menselijke thema’s in zich en verwoordt in een paar zinnen als het ware een geconcentreerde versie van het leven.

De zeven hoofdstukken van het boek behandelen elk een regel van het Onze Vader.

De thema’s zijn dan

Onze Vader

Heilig

Koninkrijk

Wil

Ons dagelijks brood

Vergeef ons onze schulden

Verlos van de boze

In elk hoofdstuk gaan verschillende koppels met elkaar in gesprek en elk hoofdstuk eindigt met inzichten en verdiepingsvragen.

Ons voorstel is om aan de hand van deze hoofdstukken komend jaar onze vieringen vorm te geven.

Per gebedsregel hebben we een of twee vieringen bedacht. Nog lang niet alles is ingevuld. Gooitzen Eenling komt in een viering om met ons ‘Aan tafel’ te gaan. Henk Harmsen heeft in principe toegezegd om een viering met ons voor te bereiden over ‘Uw Naam worde geheiligd’. De kindergroep wil graag een viering vullen met het thema ‘Hemels’ en Janny van der Molen gaat met ons in gesprek over ‘En leid ons niet in verzoeking’. Fatima Taihan komt voor het thema ‘Uw wil geschiede’, ofwel ‘Insa’allah’.

Het zou een optie kunnen zijn om een keer samen te gaan eten in restaurant Hartig, een restaurant waar je voor €5,- een driegangendiner geserveerd krijgt door vrijwilligers, met de achterliggende gedachte dat gezellig samen eten laagdrempelig voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Ook heeft Jan-Jaap Stegeman, dominee van de PKN Leeuwarden ons toegezegd wel een keer een inleiding te houden over het Onze Vader. Dat zou dan een keer op een doordeweekse avond moeten zijn.

laatste update 2 sept 2019

 

Slotactiviteit seizoen 18_19: 

Voor de slotactiviteit van het seizoen 18_19 ging de OBL naar de theatervoorstelling ‘Titus’ in Dokkum. Het bestuur regelde dat ieder meekon tegen gelijke kosten en dat we naar de enige matinee-voorstelling gingen. Enig nadeel was dat er geen plaatsen gereserveerd konden worden en we dus wat verdeeld op bankjes kwamen te zitten. 
Het was een intrigerende voorstelling over het leven van Titus Brandsma, met dieprakende momenten maar ook leuke verassingen. Een goede manier om af te sluiten al misten een aantal mensen wel een gemeenschappelijk nagesprek… (maar daar hebben we het komende seizoen ook nog voor)..