Contact

Contact

Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden
obl

Bestuur:

voorzitter: Jurjen v.d. Weg
penningmeester: Herman Bijlholt
secretaris: Koos Jorritsma

Contactadres:
secretariaat OBL
Martenastate 3, 8926 NH
Leeuwarden

tel: 058-2651587

email: info@oecumenischebasisgemeenteleeuwarden.nl

aangepast 24/08/2020