Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften.

*
Naam: Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden

RSIN: 823351994

Registratie Kamer van Koophandel:  54666236

 Contactgegevens / Postadres: secr. OBL, Sem Dresdenstraat 17, 8915 BZ, Leeuwarden

Bestuurssamenstelling
Jurjen van de Weg (voorzitter )
Wim Vervoort (secretaris)
Koos Jorritsma (penningmeester)

De inkomsten van de OBL bestaan uit bijdragen van leden, giften of opbrengsten van activiteiten.
In 2023 bedroegen de totale inkomsten 5535,77 Euro.

Uit deze inkomsten worden de kosten van de vieringen betaald (huur en sprekers). Daarnaast heeft de OBL vastgelegd dat zij jaarlijks een vast bedrag besteedt aan goede doelen. Als er in een voorgaand boekjaar een overschot is wordt dat in het volgende jaar als ‘betaling overschot’ gebruikt voor diverse andere goede doelen. De besteding wordt elk jaar in de ALV vastgesteld. Voor 2023 is de volgende besteding toegepast:

Voor jaarlijkse bijdrage:

Voor besteding overschot 2022:

In 2023 bedroegen de totale uitgaven 7755,47, waardoor een negatief resultaat ontstond van 2219,70. Dat werd grotendeels veroorzaakt door achterstallige betalingen van huur. In 2024 zal dus geen betaling van overschot plaatsvinden.

Over 2023 is de volgende balans opgesteld:

laatste update 10/7/2024 (ivm fatale fout op vorige ANBI pagina geheel vervangen).