Vieringen

Vieringen

In de periode van september tot en met juni is er elke eerste en derde zondag een viering. De viering begint om 10:30 uur in de Waalse Kerk, aan de Grote Kerkstraat 222 in Leeuwarden (tenzij anders vermeld)

De kerk is meestal vanaf 10:15 open. Helaas kan vanwege de Corona-regels vooraf en/of na afloop geen koffie of thee worden gedronken en is er geen vrije keuze van plaatsen. Ook moeten mensen van buiten die de viering willen bijwonen zich vooraf per mail aanmelden bij het secretariaat.

Aanmelden kan hier:

Klik hierachter voor de huisregels van de vieringen: Huisregels vieringen

ZIE DE MENS

Gedachten bij het seizoen van de Oecumenische basisgemeente 2020-2021

page1image4251152

Omschrijving:

De coronacrisis heeft velen tot denken gezet. Hoe leven wij? Staan we misschien voor een kentering in de tijd? Daarnaast heeft de coronacrisis veel activiteiten van verbondenheid laten zien. Hoe houden we deze verbondenheid vast en bouwen we deze verder uit?

De oecumenische basisgemeente Leeuwarden wil het kerkelijk jaar van september 2020 tot juli 2021 stilstaan bij wat deze crisis met onszelf, met onze manier van leven en met de samenleving doet.

De vieringen en andere activiteiten staan in het kader van het motto “Zie de mens!”

Met ‘Zie de mens’ wordt verwezen naar de gebrokenheid van de mens en van de samenleving waarin wij leven. Wat zien wij aan gebrokenheid? Waar kunnen wij ons meer, beter of anders voor inzetten? Het kan ook een verwijzing inhouden naar de gedachten van de filosoof Levinas. In het gelaat van de ander, vooral in de kwetsbare en klein gemaakte ander kun je een appél aan jezelf zien. Wie is die ander? Wat is zijn of haar kwetsbaarheid? Hoe ervaart de ander zijn of haar gebrokenheid?
En (hoe) zien wij in het gelaat van die ander ook het gelaat van de Ander?

Met ‘Heel de mens’ wordt verwezen naar het gegeven dat veel mensen gefragmenteerd leven en het zicht op het geheel verloren zijn. Het drukt ook de hoop uit dat de mens geheeld wordt, in de dubbele betekenis van het woord. Dat de mens deze crisis gezonder, en hopelijk genezen, overwint. En dat de mens als ‘geheelde’, als completer mens, invulling kan geven aan wat van ons wordt gevraagd wordt.

  • We willen in onze vieringen met elkaar in gesprek over de volgende vragen
  • Wat heeft je in deze tijd bemoedigd?
  • Wat heb je ervaren aan nieuwe vormen van verbondenheid?
  • Wat heb je ervaren als kwetsbaarheid?
  • Wat kunnen wij bijdragen aan het verzachten en aanpakken van deze kwetsbaarheid?

 

Datum

Thema en korte toelichting

6 dec

Zie de (gekleurde) mens

Viering met als thema racisme, zwarte Piet en samenleven als mensen met kleurverschil.

20 dec

Thema: Wedden op koning of kind

Viering met met als inspiratie het boek:  De meeste mensen deugen. (R. Bregman)

24 dec

20.00 u

Kerstavond

 

Kerstviering

 

3 jan

 

 

 

 

Rond de Kerst – zie de Afrikaanse mens – ‘Ik ben omdat jij bent’

Een Afrikaans gezegde luidt: wijzen bouwen bruggen en dwazen bouwen muren. Hoe leren we  – in een tijd waarin mensen steeds meer van elkaar vervreemden  – om bruggen te bouwen.

Ubuntu is hierop het antwoord.

In dit boek deelt Mungi de wijsheid van Ubuntu, zoals luisteren, tolerantie en het goede in mensen zien.

 

17 jan

 

 

 

 

 

 

 

 

7 feb

Zie de zin 

Naar aanleiding van een hartstilstand heeft Volkskrant-redacteur Fokko Obbema een aantal mensen gesproken over hoe zij de zin van het leven zien of beleven.

 

 

 

 

21 feb

 

(mag ook op een andere zondag)

 

Zie de aarde

Werken aan een duurzame toekomst aan de hand van de werkvorm 40 dagen groen.

7 mrt

Zie de gelovige(n)

21 mrt

Internationale dag tegen racisme

 

 

 

 

 

 

Zie de (A)ander

Bart Brandsma.

Wat kan de betekenis zijn van ‘Het gelaat van de ander/Ander” (Levinas) en de kracht daarvan in deze tijd, waarin fysieke afstand juist meer appél doet op het zien van de ander, op oogcontact, op het elkaar in de ogen (durven) kijken.

Misschien ervaren we hoe confronterend kan dat appél kan zijn, als we het echt aandurven elkaar en de Schepper in de ogen te kijken? En wie/Wie of wat/Wat zien we dan eigenlijk?

 

4 april

1e Paasdag

 

Paasviering

18 apr

 

 

Zie de dakloze mens

 

 

 

2 mei

 

 

16 mei

 

 

 

6 juni

 

 

 

20 juni

 

 

Zie vooruit: de basis op stap

 

Datum nog invullen:

 

Zie de mens in Midden-Amerika

Bevrijdingstheologie met oog voor de verdrukte mens.

 

Datum nog niet bekend

 

 

 

Theatervoorstelling Zie de Mens.

Het theatergezelschap van de Jozef Wresinski Cultuurstichting speelt ‘Zie de Mens’. Het gegeven dat de stukken en het spel levensecht zijn maakt de producties zeer krachtig. Het stuk “Zie de Mens” gaat over hoe de makers juist het ‘niet gezien zijn‘ ervaren en hoe het anders zou kunnen.

 

Nog open:

 

 

Zie de moslim(a)

 

 

 

Zie de schoonheid

 

 

 

 

Zie de mens die deugt

 

 

 

Zie de autist en zijn (of haar) begeleider

 

 

 

 

laatste wijziging: 26 november 2020