Vieringen

Vieringen

In de periode van september tot en met juni is er elke eerste en derde zondag een viering. De viering begint om 10:30 uur in de Waalse Kerk, aan de Grote Kerkstraat 222 in Leeuwarden (tenzij anders vermeld)

De kerk is meestal vanaf 10:15 open en vooraf kan koffie of thee worden gedronken.

Jaarthema 19-20: Slow Food, gesprekken over het Onze Vader

De programmacommissie heeft het programma voor het nieuwe seizoen in de startviering van 1 september 2019 gepresenteerd. Nadere info: zie Nieuws

Vieringen in seizoen 2019- 2020

Elke eerste en derde zondag van de maand, aanvang 10:30, zie boven.

5 januari 2020  Driekoningen

Viering met medewerking van Dick Lieftink, mentor persoonlijk leiderschap en zingeving, aangesloten bij het universeel Soefisme.

19 januari 2020

Uw wil geschiedde

Viering “Inshallah”. m.m.v. Fatima Taihan.

2 februari 2020

Op aarde als in de hemel

Viering.

16 februari 2020

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven (1)

Viering over slavernij.

1 maart

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven (2)

Viering over slavernij.

15 maart

En leidt ons niet in verzoeking

Viering m.m.v. Janny van der Molen.

5 april

Palmpasen

Viering.

11 april 20:00 uur (zaterdag)

Paasviering in de basis

19 april

Jongerenviering

Speurtocht naar Onze Vader.

3 mei

Op aarde als in de hemel

Viering met pubquiz over duurzaamheid.

17 mei  (geen viering in de Waalse kerk)

De basis gaat naar Jorwerd en doet daar mee!

Geen viering in de Waalse Kerk vanwege Loop Leeuwarden en de slechte bereikbaarheid.

31 mei (5e zondag)

Nadere invulling volgt.

7 juni

Verlos ons van de boze

Viering.

21 juni (geen viering in Waalse Kerk)

Amen, de basis gaat op stap

Viering op andere locatie.

laatste wijziging: 20 september 2019