Vieringen

Vieringen

In de periode van september tot en met juni is er elke eerste en derde zondag een viering. De viering begint om 10:30 uur in de Waalse Kerk, aan de Grote Kerkstraat 222 in Leeuwarden (tenzij anders vermeld)

De kerk is meestal vanaf 10:15 open en vooraf kan koffie of thee worden gedronken.

Jaarthema 19-20: Slow Food, gesprekken over het Onze Vader

De programmacommissie heeft het programma voor het nieuwe seizoen in de startviering van 1 september 2019 gepresenteerd. Nadere info: zie Nieuws

Vieringen in seizoen 2019- 2020

Elke eerste en derde zondag van de maand, aanvang 10:30, zie boven.

Op 13 oktober a.s. komt Willy Eurlings op onze uitnodiging naar Leeuwarden met een lezing over Thomas Merton. Deze begint om 15:00 uur en vindt plaats in de Doopsgezinde Vermaning aan de Wirdumerdijk. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Doopgsgezinde Gemeente te Leeuwarden.

 

13 oktober (15:00 uur) LEZING
locatie: Doopsgezinde Kerk

Lezing over Thomas Merton: Wat heeft hij ons te vertellen?

Door Willy Eurlings. Klik hierachter voor de flyer Merton_flyer

 Thomas Merton (1915-1968) trad na een bewogen jeugd en studietijd in 1941 in bij de trappisten van Gethsemani in Kentucky. Zijn in 1949 verschenen autobiografie, Louteringsberg, werd een bestseller, waarna nog tientallen boeken volgden.

In veel van die boeken gaat hij op zoek naar verinnerlijking. Daarbij begint hij bij de  eigen christelijke traditie, maar laat zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities. Die kent hij niet alleen uit boeken, maar ook door zijn zeer uitgebreide correspondentie met geestelijke leiders van andere religies: oosters orthodoxen, joden, soefi’s, hindoes en boeddhisten. Hierdoor is hij een pionier geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog. Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog werden hem niet door iedereen in dank afgenomen.

De eerlijke en open manier waarop hij zijn zoektocht naar verdieping beschrijft is nog steeds voor velen een wegwijzer. In 2015 zei paus Franciscus in zijn rede voor het Amerikaanse Congres over hem: ‘Merton was boven alles een man van gebed, een denker die vragen stelde bij de zekerheden van zijn tijd en nieuwe horizons opende voor mensen en de kerk. Hij was ook een man van dialoog, iemand die zich inzette voor de vrede tussen volkeren en religies. Hij blijft een bron van spirituele inspiratie en een gids voor velen.’

Historicus Willy Eurlings is voorzitter van de Mertonvrienden, een Vlaams-Nederlands genootschap dat Merton in ons taalgebied onder de aandacht wil brengen.

Hij heeft meegewerkt aan de vertaling van Mertons New Seeds of Contemplation: Zaden van contemplatie(2015), vertaalde Jim Forests biografie van Merton: Leven met wijsheid (2018) en stelde onlangs met Dirk Doms een boekje samen met voor elke dag een korte Merton-tekst: We zijn al één(2018).

Datum:                  Zondag 13 oktober
Tijd:                        15.00-17.00 uur
Plaats:                   Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden
Kosten:                  € 5,-

20 oktober

Viering met brood en beker

nadere invulling volgt.

3 november

Die in de hemelen zijt.

Jongerenviering “Hemels”

17 november

Uw naam worde geheiligd

Viering met medewerking van Henk Harmsen.

1 december

Uw koninkrijk kome (1e Advent)

Inhoud komt later

15 december

Uw koninkrijk kome (3e Advent)

24 december (dinsdagavond) 20:00 uur

Kerstviering in de basis

 

5 januari 2020

Driekoningen

Viering over wijsheid en diversiteit. Voor deze viering is Bert Brandsma uitgenodigd. Er is nog geen bevestiging.

19 januari 2020

Uw wil geschiedde

Viering “Inshallah”. m.m.v. Fatima Taihan.

2 februari 2020

Op aarde als in de hemel

Viering.

16 februari 2020

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven (1)

Viering over slavernij.

1 maart

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven (2)

Viering over slavernij.

15 maart

En leidt ons niet in verzoeking

Viering m.m.v. Janny van der Molen.

5 april

Palmpasen

Viering.

11 april 20:00 uur (zaterdag)

Paasviering in de basis

19 april

Jongerenviering

Speurtocht naar Onze Vader.

3 mei

Op aarde als in de hemel

Viering met pubquiz over duurzaamheid.

17 mei  (geen viering in de Waalse kerk)

De basis gaat naar Jorwerd en doet daar mee!

Geen viering in de Waalse Kerk vanwege Loop Leeuwarden en de slechte bereikbaarheid.

31 mei (5e zondag)

Nadere invulling volgt.

7 juni

Verlos ons van de boze

Viering.

21 juni (geen viering in Waalse Kerk)

Amen, de basis gaat op stap

Viering op andere locatie.

laatste wijziging: 20 september 2019