Vieringen

Vieringen

In de periode van september tot en met juni is er elke eerste en derde zondag een viering. De viering begint om 10:30 uur in de Waalse Kerk, aan de Grote Kerkstraat 222 in Leeuwarden (tenzij anders vermeld)

De kerk is meestal vanaf 10:15 open en vooraf kan koffie of thee worden gedronken.

Jaarthema 19-20: Slow Food, gesprekken over het Onze Vader

De programmacommissie heeft het programma voor het nieuwe seizoen in de startviering van 1 september 2019 gepresenteerd. Nadere info: zie Nieuws

Vieringen in seizoen 2019- 2020

Elke eerste en derde zondag van de maand, aanvang 10:30, zie boven.

21 juni: En leid ons niet in verzoeking (in Waalse Kerk)

Op 21 juni hebben we met een eerste live-viering in de Waalse Kerk in Coronatijd het seizoen afgesloten. Het thema was passend bij een viering in de 1,5 m wereld zonder koffie/thee, zonder zingen. Maar:  met medewerking van Janny van der Molen gingen we in op de regel: “en leid ons niet in verzoeking”, dit was een aangepaste viering van 15 maart die niet door kon gaan.
Na de viering hebben we elkaar toegezwaaid als afscheid tot het begin van een nieuw seizoen!

laatste wijziging: 26 juni 2020