Vieringen

Vieringen

Ook na de versoepeling van de Coronaregels houden we tot nader order geen vieringen in de Waalse Kerk. In plaats daarvan zijn er online-bijeenkomsten.

In de periode van september tot en met juni is er elke eerste en derde zondag een viering. De viering begint om 10:30 uur in de Waalse Kerk, aan de Grote Kerkstraat 222 in Leeuwarden (tenzij anders vermeld)  De kerk is meestal vanaf 10:15 open. 

Wil je meedoen aan een online viering: Aanmelden kan hier:

Mochten de vieringen in de Waalse Kerk weer hervat worden: voor de huisregels van de vieringen: Huisregels vieringen

ZIE DE MENS

Gedachten bij het seizoen van de Oecumenische basisgemeente 2020-2021

page1image4251152

Omschrijving:

De coronacrisis heeft velen tot denken gezet. Hoe leven wij? Staan we misschien voor een kentering in de tijd? Daarnaast heeft de coronacrisis veel activiteiten van verbondenheid laten zien. Hoe houden we deze verbondenheid vast en bouwen we deze verder uit?

De oecumenische basisgemeente Leeuwarden wil het kerkelijk jaar van september 2020 tot juli 2021 stilstaan bij wat deze crisis met onszelf, met onze manier van leven en met de samenleving doet.

De vieringen en andere activiteiten staan in het kader van het motto “Zie de mens!”

Met ‘Zie de mens’ wordt verwezen naar de gebrokenheid van de mens en van de samenleving waarin wij leven. Wat zien wij aan gebrokenheid? Waar kunnen wij ons meer, beter of anders voor inzetten? Het kan ook een verwijzing inhouden naar de gedachten van de filosoof Levinas. In het gelaat van de ander, vooral in de kwetsbare en klein gemaakte ander kun je een appél aan jezelf zien. Wie is die ander? Wat is zijn of haar kwetsbaarheid? Hoe ervaart de ander zijn of haar gebrokenheid?
En (hoe) zien wij in het gelaat van die ander ook het gelaat van de Ander?

Met ‘Heel de mens’ wordt verwezen naar het gegeven dat veel mensen gefragmenteerd leven en het zicht op het geheel verloren zijn. Het drukt ook de hoop uit dat de mens geheeld wordt, in de dubbele betekenis van het woord. Dat de mens deze crisis gezonder, en hopelijk genezen, overwint. En dat de mens als ‘geheelde’, als completer mens, invulling kan geven aan wat van ons wordt gevraagd wordt.

  • We willen in onze vieringen met elkaar in gesprek over de volgende vragen
  • Wat heeft je in deze tijd bemoedigd?
  • Wat heb je ervaren aan nieuwe vormen van verbondenheid?
  • Wat heb je ervaren als kwetsbaarheid?
  • Wat kunnen wij bijdragen aan het verzachten en aanpakken van deze kwetsbaarheid?

Datum

Thema en korte toelichting

21 maart
(online)

Zie de (A)ander

Bart Brandsma.

Wat kan de betekenis zijn van ‘Het gelaat van de ander/Ander” (Levinas) en de kracht daarvan in deze tijd, waarin fysieke afstand juist meer appél doet op het zien van de ander, op oogcontact, op het elkaar in de ogen (durven) kijken.

Misschien ervaren we hoe confronterend kan dat appél kan zijn, als we het echt aandurven elkaar en de Schepper in de ogen te kijken? En wie/Wie of wat/Wat zien we dan eigenlijk?

 

4 april

1e Paasdag

 

Paasviering
PAASWANDELING.
Leden hebben via de mail de uitnodiging ontvangen.

18 apr

 

Zie de dakloze mens 

2 mei

 

Zie…

16 mei

 

zie de Afrikaanse mens – ‘Ik ben omdat jij bent’

Een Afrikaans gezegde luidt: wijzen bouwen bruggen en dwazen bouwen muren. Hoe leren we  – in een tijd waarin mensen steeds meer van elkaar vervreemden  – om bruggen te bouwen.

Ubuntu is hierop het antwoord.

In dit boek deelt Mungi de wijsheid van Ubuntu, zoals luisteren, tolerantie en het goede in mensen zien.

 

6 juni

Thema: Zie… de letters  (wijzigingen voorbehouden J) Met gedichten en een beetje regenboog thema..

20 juni

 

Zie vooruit: de basis op stap

 

   

Datum nog niet bekend

 

Theatervoorstelling Zie de Mens.

Het theatergezelschap van de Jozef Wresinski Cultuurstichting speelt ‘Zie de Mens’. Het gegeven dat de stukken en het spel levensecht zijn maakt de producties zeer krachtig. Het stuk “Zie de Mens” gaat over hoe de makers juist het ‘niet gezien zijn‘ ervaren en hoe het anders zou kunnen.

 

Nog open:

 

Zie de moslim(a)

 

 

Nog open:

Zie de schoonheid

 

 

Nog open

Zie de mens die deugt

 

 

Nog open

Zie de autist en zijn (of haar) begeleider

 

 

laatste wijziging: 17 april 2021